Om Goter

Jag blev nyfiken. Det händer ju så ibland. Jag bor ju i den stad som heter Gothenburg, på utrikiska.  Goternas borg skullet ju bli om man översatte. Detta är ena änden. Den andra är subkulturen “Goths” eller Gothare som det heter på svenska. Det är en lång resa på över 2000 år som börjar i barbari och slutar i en orgie av mascara och kajal. 

Men först några brasklappar. Jag är varken Got eller Goth. Min intresse är helt och hållet amatörhistorikerns. Och då med betoning på amatör.
Professionella historiker, sådana som måste försvara sina teser och åsikter inför en akademisk värld kommer säkert att protestera. Men historia är inte mitt yrke. Det är bara ett sätt för mig att ha kul.

Det finns också något som kallas göticism. Det är en patriotisk/nationalistisk rörelse vars syfte är att tolka ämnet ur en ren politisk synpunkt. Några sådan ambitioner har jag inte. Men Kanske kommer jag att ta upp ämnet i något sidospår. 

På 300-talet före kristus levde en geograf och upptäcktsresande vid namn Pytheas. Han kom från den grekiska kolonin Massalia eller som vi kallar den i dag –  Marseille. Han lär ha skrivit om ett folkslag kallat Gutones, vilket förmodligen var det samma som Goter.
Men här får vi lita till Plinius den äldre som påstår detta.
Kring år 100 lever en romersk historiker, författare och statsman vid namn i Tacitus. En av hans mest omtalade böcker heter Germania där han beskriver en massa folkslag uppe i norr. Då bl.a. några han kallar gotones. vilket också verkar hänsyfta på goter.

Nu blir det lättare att följa goterna över Europas karta. 

De delades i två grupper Visigoter och Ostragoter. Visisgoterna kallades även Tervingi vilket betyder Skogsfolket. Vesi, å andra sidan betyder De goda eller de ädla. Ostragoter betyder å andra sidan: Den uppgående solens goter.   

Visigoterna bodde i väst och Ostragoterna i öst. Namnen har inget med väderstreck att göra. 

Goter å andra sidan betyder “de som bor där det utgjuts.”. Vad som utgjuts specificeras dock inte.

Här bromsar vi och så hoppas jag återkomma med mer namn på gotiska stammar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

8 − fem =