Python del 2

Det tuggar så sakta fram med Pythonprogrammeringen. Nu ska vi skriva ett första enkelt program. Vi startar därför Thonny och skriver något i den övre, vänstra rutan. Ni som lärt er andra programmeringsspråk vet att man brukar skriva:
Print(”Hello World”) som ett första försök, men jag tänkte göra något som är lite roligare.
Vi ska mata in ett tal. Vi ska räkna ut dess kvadrat och vi ska skriva ut resultatet. Inte alltför spännande men ändå nog för att göra vissa påpekanden.

x = float(input(”Mata in ett tal: ”))
y = x**2
print(”Kvadraten på”,x,” är lika med: ”,y)

Till att börja med så skapar vi variabeln x och här hamnar resultatet från inmatningen. Python har samma namnstruktur för såväl tal som strängar. Därför använder vi float( ), för att tala om att vi matar in ett flyttal (eller decimaltal som det förmodligen heter på god svenska).
Ett exempel: Om x är lika med talet 25 så blir x+x lika med 50. Om, å andra sidan x är lika med en sträng bestående av tecknet 2 och tecknet 5 så blir x+x lika med ”2525”.
I och med att vi använder float( ) så kan vi till exempel räkna ut kvadraten på 36.98. Jo jag vet, på svenska skulle det vara ett kommatecken och skrivas 36,98 men här talar vi Pythonska och då har vi decimalpunkt i stället för decimalkomma.
Det som står inom citationstecken är hjälptext så att användaren vet vad hen ska mata in.

På rad två räknar vi ut kvadraten på x och lägger resultatet i y.

Och rad tre ger en utskrift. Det kan hända att vi får en viss felmarginal. Kvadraten på 123.0005 är till exempel inte 5129.123000250001. Längre fram hoppas jag vi kan hyfsa decimalerna för bättre resultat.

Grattis till ditt första dataprogram. Till nästa gång ska vi göra samma sak fast mer strukturerat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 1 =